Historie národní házené ve Všenicích


   Založení oddílu házené ve Všenicích se datuje do roku 1925.
II. Světová válka a německá okupace však přerušila v obci veškerou sportovní činnost.
  Obnovení činnosti pod názvem „Česká házená“se datuje do roku 1960. Od roku 1980 se v oddíle začíná systematicky pracovat s mládeží což přetrvává do současné doby. Největší zásluhy v tomto směru patří p. Radomilu Kalašovi, p. Janu Benetkovi, p.Josefu Huclovi, p.Josefu Dobrému a p. Josefu Běhounkovi, kteří se největší měrou podíleli na trenérské práci. Mezi největší úspěchy z této doby patří 2.místo v krajské soutěži a následné 3. místo v celostátním poháru mláděže družstva dorostenů. Následovaly další úspěchy v podobě 2. a 3. míst v kategorii žáků v přeboru kraje. Nejúspěšnější byl ovšem rok 1990, kdy se družstvo žáků stalo přeborníkem kraje a následně vybojovalo 1. místo na přeboru republiky. Hráči z tohoto družstva následně hráli na špici dorostenecké soutěže a postupně přecházeli do kategorie mužů.
   V roce 1995 se podařilo družstvu mužů postoupit do oblastního přeboru, kde postupně stoupalo v žebříčku úspěšnosti. V roce 1998 vyvrcholil tento trend získáním titulu přeborníka oblasti s právem historicky první účasti v ligové soutěži, české skupiny II.ligy.
  Tento historický úspěch absolvovalo družstvo v tomto složení:

 •   Brankáři: Plaček Ronald, Hucl Michal
 •  Obránci:   Kroupa Stanislav, Háněl Pavel, Klígl René, Dobrý Martin, Nový pavel, Dobrý Josef
 •  Útočníci:   Šrédl Pavel, Procházka Milan, Benetka Radomil, Kalaš Tomáš, Šíma Libor, Hrůza Kamil, Benetka Hynek ( nejlepší střelec obl. přeboru )
 • Trenéři:     Benetka Jan, Karlíček Pavel
 • Vedoucí:    Elšlégr Tomáš

 

  Na úspěchu se podílel velkou měrou i výbor oddílu ve složení:

 •  Předseda: Kalaš Radomil,
 •  Členové:   Ziegler Vladimír, Král Vlastimil, Kalaš Martin, Pleskač Miloslav a Hucl Josef


   Kádr výše uvedeného družstva postupně doplňovaný o další hráče se udržoval až do roku 2002 na předních místech tabulky II. ligy.

  Zatím největšího historického úspěchu se všenická národní házená dočkala v sezoně 2002/2003, kdy se mužstvu podařilo s převahou obsadit 1. místo v tabulce české skupiny II. ligy s právem účasti nejvyšší soutěže – I. lize mužů soutěžního ročníku 2003/2004.
Tento historický postup vybojovalo mužstvo v tomto složení :

 

 •  Brankáři:  Plaček Ronald, Vinkelhofer David
 •  Obrana:   Háněl Pavel, Brei Michal, Dobrý Josef a kapitán Dobrý Martin
 •  Útok:       Benetka Hynek, Hrůza Kamil, Rada Zděnek, Hůlka Tomáš, Šíma Libor
 •  Družstvo doplňovali:   Benetka Radomil, Pták Luboš, Nový Pavel, Procházka Milan
 •  Trenér:    Hucl Josef
 •  Vedoucí:  Šíma Libor

 

  Podmínky pro postup vytvářel výbor ve složení :
              Předseda: Kalaš Radomil
              Členové:   Ziegler Vladimír, Král Vlastimil, Pleskač Miloslav, Benetka Radomil a Hucl Josef

  Velký podíl na úspěchu mají i příznivci a sponzoři z obce a okolí, kteří neúnavně a v hojném počtu podporovali chlapce v bojích o body.
O úpěch se všestranou podporou zasloužil i místní obecní úřad pod vedením starosty pí . Breiové Hany.

  V dalších dvou letech se mužstvu doplněném pouze Luďkem Kuškou podařilo udržet v nejvyšší soutěži i když musíme přiznat, že právě minulá sezóna skončila pro naše barvy spíš šťastně než úspěšně. Naše družstvo se se ziskem pouhých 6. bodů utkalo v historicky první ( a současně i poslední ) baráži o udržení s týmem Rokytnice, které po nervydrásajícím souboji nakonec zdolalo na hřišti soupeře až na pokutové hody.

  Oddíl NH i nadále pracuje s mládeží o čemž svědčí fakt, že v sezóně 2004/2005 se družstvo mladších žáků stalo přeborníkem oblasti a zúčastnilo se finále přeboru republiky v Řevnicích, kde obsadilo 5. místo.
V současné sezóně 2005/2006 má oddíl v soutěžích obsazeny tři mládežnické kategorie : ml. Žáci, st. Žáci, dorost.

  Oddíl NH ve Všenicích se díky manželům Karlíčkovým od roku 1987 zajímá rovněž o dívčí házenou ovšem pouze v žákovských kategoriích. Děvčata která dosáhla dorosteneckého věku odcházela do sousedního oddílu ve Stupně.
   V roce 1997 byla v rámci spolupráce s nově vzniklým oddílem SKH Stupno pod vedením p. Františka Bláhy uzavřena dohoda o převzetí dívčích složek pod tento oddíl. Tréningy i mistrovská utkání budou probíhat na hřišti TJ Všenice formou pronájmu. Smlouva o této spolupráci se každý rok upravuje dle okamžitých podmínek.

  Zvláštní kapitolou, bez které si dnes házenou nelze představit je oblast sponzorů vis. výpis.

  Za výbor TJ Všenice zpracoval : Hucl Josef

  Ve Všenicích 5.9.2005         
  

Historie národní házené

   Národní házená (NH), její název se několikrát měnil, se vyvinula z původní hry "vrhaná s přenášením". Pravidla této hry uveřejnil v roce 1905  v brněnském časopise "Výchova tělesná" učitel tělocviku Václav Karas.

   V roce 1906 Josef Klenka doplnil návrh pravidel a nazval hru "Cílová" (Terčová"). Tuto hru dále pak propagoval a upravoval jeho spolupracovník Anton Krištov. Ten potom také nazval hru "Házená" a úpravou pravidel jí dal charakter sportovní hry. Tento nadšenec dále pravidla překládal do němčiny a esperanta.  Položil základy první organizační hry ustavením prvého ústředí házené, Svazové komise kroužků v Praze (1907). V roce 1909 byla prvně vytištěná pravidla.

Házená (cílová) se rychle ujala. V roce 1911 ji zařadil český olympijský výbor do svých sportovních slavností. V roce 1912 byla součástí programu VI.všesokolského sletu.

  Období první světové války rozvoj národní házené zastavilo. Házená se hrála jen místy a především ve školním tělocviku. Avšak po válce se začala házená rychle šířit zásluhou Jaroslava Trantiny. Ten vydal opravená pravidla národní házené a sám se stal na několik let vůdčím organizátorem. V roce 1919 byl utvořen Přípravný výbor Svazu házené a ženských sportů, který prohlásil pravidla národní házené za oficiální. Také bylo uspořádáno neoficiální mistrovství republiky pro družstva žen. 22.února 1920 byl založen Československý svaz národní házené a ženských sportů (ČSHŽS). Tento rok bylo v činnosti již 167 klubů s 2520 hráči a hráčkami a při Všesportovních slavností v Praze se zůčastnilo sedmdesát družstev národní házené. A o rok později (1921)  bylo uspořádáno turnajovým systémem I.oficiální mistrovství ČSR v národní házené žen. V roce 1923 bylo vypsáno i první mistrovství pro muže.

   V této době zaznamenala národní házená také mezinárodní úspěchy. Mezinárodní federace ženských sportů(FSFI) v Paříži v roce 1921 uznala česká pravidla házené za svá oficiální a tak vedle Slovenska, Ukrajiny, Jugoslávie a Polska se házená začala hrát  i ve Francii, Švýcarsku, Německu a Rakousku.

Tento úspěch ovšem zmařil silný konkurent - německý handball a také zařazení do kategorie ženských sportů. FSFI propagovala především lehkou atletiku a družstva národní házené, která se střetávala pod její patronací, byla nucena spojovat utkání v národní házené s lehkoatletickým trojbojem (sprint, skok daleký s rozběhem, vrh koulí).

  Při II.ženských světových her (Goteborg 1926) byl sehrán také turnaj v národní házené kde zvítězilo družstvo ČSR. Při III.ženských světových her v Praze roku 1930 jsme své prvenství obhájili. Turnaje se zúčastnila tři družstva(2.Jugoslávie, 3. Polsko).  Čtvrté a poslední ženské světové hry v Londýně v roce1934 zaznamenaly v turnaji jen dvě družstva (1. Jugoslávie, 2. ČSR). Poté činnost FSFI a mezinárodní kontakt v národní házené postupně zanikl.

  Od roku 1927 až do roku 1937 prožívala národní házená krizi i doma. Svaz házené měl v roce 1931 pouze 675 hráčů. Zlom nastal až za okupace Československa Německem, kdy se národní házená stala jedním ze symbolů českého vlastnictví. Československý svaz házené(ČsSH) se v roce 1939 přejmenoval na Český svaz házené (ČSH). V roce 1944 registroval  ČSH již 22 156 hráčů.